O autorze
Wykształcona socjologicznie i filologicznie 30latka, edukacyjnie zwiedziła UJ, UW i Instytut Puszkina w Moskwie, by powrócić do Warszawy i tu osiąść. Mama. Zawodowo – marketing, media, strategia. Blog dotyczy polityki, spraw społecznych i Warszawy.
Przewodnicząca partii Biało-Czerwoni.

Warszawa - przyjazna, nowoczesna, świecka i przejrzysta?

Manifest programowy TR Warszawa
Manifest programowy TR Warszawa https://www.facebook.com/TwojRuchWarszawa
Wydawałoby się, że w Warszawie wszystkie zmiany muszą być kosztowne albo niemożliwe. Kosztowne, bo i skala spektakularna a niemożliwe? Bo do tej pory nikt nawet nie chciał spróbować. A jednak.

Zmiana fiolozofii rządzenia miastem nie wymaga nakładów finansowych a jedynie dobrej woli, przekonania i inicjatywy. Jak wiemy do tej pory te przymioty można było przypisać wielu Warszawiakom, dziwnym trafem jednak nie tym, którzy miastem zarządzają. A wystarczyłoby:

WARSZAWA PRZYJAZNA
• Jedno Miasto - jeden gospodarz przestrzeni publicznej (drogi publiczne, w tym drogi rowerowe; tereny zielone; bezpieczeństwo, w tym likwidacja Straży Miejskiej)
• System referendów lokalnych i rozbudowanie systemu konsultacji społecznych
• Wzmocnienie roli jednostek pomocniczych miasta – zmiany w Statucie
• Budżet partycypacyjny – stopniowe zwiększanie środków budżetowych dzielnic w większości działów do rozdysponowania przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych

WARSZAWA NOWOCZESNA
• Kreowanie lokalnych centrów kultury poprzez politykę lokalową, przywrócenie głównym ulicom funkcji miastotwórczych, zamiast tranzytowych i parkingowych
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przed decyzjami o sprzedaży gruntów (Zakaz sprzedaży terenów miejskich, dla których nie zostały przyjęte miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)
• Opracowanie w każdej dzielnicy kompleksowego planu strategii najmu lokali użytkowych z uwzględnieniem zapotrzebowania społecznego na niszowe branże non-profit, działalność prospołeczną i kulturalną oraz inicjatywy młodych, równomierne rozłożenie branż i dążenie do wynajęcia 100% lokali
• Uchwalenie prawa miejscowego regulującego kwestie reklam, ich umiejscowienia, wielkości, ilości


WARSZAWA NEUTRALNA ŚWIATOPOGLĄDOWO
• Oddzielenie uroczystości miejskich, inauguracji roku szkolnego, otwarć inwestycji drogowych i oczyszczalni ścieków, zakupu nowych środków komunikacji i włazów kanalizacyjnych od uroczystości o charakterze religijnym
• Kreowanie polityki dotacyjnej środków samorządowych w oparciu o zasadę równego traktowania i neutralności światopoglądowej
• Konsekwentne przestrzeganie obowiązującego prawa zamiast stawiania nad nim klauzuli sumienia w miejskich placówkach służby zdrowia.
• Etyka do każdej warszawskiej szkoły, religia do sali katechetycznej

WARSZAWA TRANSPARETNIE ZARZĄDZANA
• Sprawiedliwy podział środków finansowych na inwestycje o znaczeniu ogólnomiejskim i lokalnym gwarantujący zrównoważony rozwój
• Lepsza jakość pracy urzędniczej, urealnienie godzin pracy, zwiększenie odpowiedzialności, rzetelne konkursy na stanowiska urzędnicze, a także transparentny system premiowy, powiązany z efektywnością i realizacją celów urzędniczych
• Wprowadzenie przejrzystych i otwartych licytacji nieruchomości miejskich na sprzedaż i wynajem w celu zastąpienia korupcjogennego konkursu ofert
• Transmisje on-line ze wszystkich Sesji Rad Dzielnic, pełna transparentność pracy samorządu


"Aż przyjdzie taki, który nie wie, że się nie da i to zrobi" jak to mówią i jest w tym trochę racji, bo TR w wyborach samorządowych 2010 nie startował.
Aktywiści miejscy, społecznicy, ochotnicy i lokalni liderzy bywają też w partiach, jak widać.
Może dołączysz? Zapraszam.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...